Q-railing Polityka prywatności


Administratorem strony  podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie adresu www.q-railing.com jest firma Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice, NIP:2040001946, Regon: 220575049. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Kupującym w firmie Q-railing Europe Holding Sp. z o. o. oddział w Polsce, może być tylko i wyłącznie podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego https://shop.pl.q-railing.com/pl-pl, adresu e-mail sales.pl@q-railing.comlub telefonicznie pod numerem telefonu 32 781 85 16.

Dostawa - Q-railing zapewnia szybką dostawę niezależnie od miejsca docelowego. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 12.00 są wysyłane z magazynu Q-railing zazwyczaj jeszcze tego samego dnia. Nasi pracownicy działają szybko i sprawnie, przygotowując zamówienie do wysyłki. Dokładny termin i wybór sposobu dostawy (firma kurierska lub spedytor) zależą od miejsca przeznaczenia, długości, wagi i kształtu zamówionych elementów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Q-railing.

Pakowanie - Wszystkie produkty Q-railing są starannie pakowane i przygotowywane do transportu. Po otrzymaniu dostawy prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki, a następnie przechowywanie zamówionych elementów w oryginalnym opakowaniu Q-railing do czasu ich wykorzystania. Takie działanie pozwoli uniknąć uszkodzenia produktu.
Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, wyświetla się na stonie głównej jako odrębny pasek narzędzi.

Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

Reklamacje dotyczące Towarów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.

W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-mail.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów, które zostały dostarczone jako pełnowartościowe, jak i przetworzone przez Kupującego przedmioty, towary. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Reklamacjom nie podlega różnica odcienia produktu, która jest ściśle związana z procesem produkcyjnym. Produkty ze względu na materiał, z którego są wykonane: stal nierdzewna, aluminium, jak i sposób szlifu, pionowy lub poziomy oraz technikę anodowania – mogą różnić się odcieniami.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

Odstąpienie od umowy - Kupujący może zrezygnować z  zakupionych Towarów bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:

  • umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany/niekatalogowy, produkowany pod wymiar, na specjalne zamówienie klienta (elementy malowane proszkowo, elementy gięte, elementy docinane na wskazany wymiar) według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb..
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  • umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  • umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odebrał przesyłkę z towarem.

Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na adres elektroniczny sales.pl@q-railing.com 

Zwracany Towar nie może posiadać oznak użytkowania, musi być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie, a ilość musi być zgodna z ilością znajdującą się w jednostkowym opakowaniu – opakowanie musi należeć do producenta i posiadać logo firmy Q-railing.
W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności za towary, bez kosztów dostawy, na wskazany numer rachunku bankowego i BIC..

Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

Ochrona danych osobowych - administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników  jest firma Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE,
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice, NIP:2040001946, Regon: 220575049. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS.  

Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.


Załaduj
Załaduj